Federacja Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych

Linki

INSTYTUCJE:

 1. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa / KOWR/
 2. Federacja Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w Warszawie
 3. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa / ARiMR/
 4. Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych / COBORU/
 5. Instytut Ochrony Roślin /IOR/
 6. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki  Żywnościowej /IERiGŻ/
 7. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi /MRiRW/

 

ZWIĄZKI I ORGANIZACJE ROLNICZE:

 1. Krajowy Związek Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych KZPRiRB
 2. Krajowa Federacja Producentów Zbóż /KFPZ/
 3. Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego /PZHiPBM/
 4. Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego /DODR/
 5. Centrum Doradztwa Rolniczego /CDR/
 6. Dolnośląska Izba Rolnicza /DIR/
 7. Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników

 

 1. Przedsiębiorca Rolny
 2. TOP AGRAR POLSKA
 3. Opolski Związek Producentów Rolnych w Opolu
 4. APRA
 5. Lubuski Urząd Wojewódzki
 6. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
 7. Nasza Rola
 8. Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich
 9. Krajowa Rada Izb Rolniczych
 10. Związek Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w Bydgoszczy
 11. Pierwszy Portal Rolny
 12. Agencja Nasienna w Lesznie
 13. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego KRUS
 14. TVP 3 Gorzów
 15. Portal Rolniczy – FARMER
 16. Europejska Organizacja Właścicieli Ziemskich – European Landowners Organization ELO w Brukseli
 17. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
 18. Senat Rzeczypospolitej Polskiej
 19. NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”
 20. OPZZ Rolników i Organizacji Rolniczych
 21. Krajowy Związek Rewizyjny RSP
 22. Krajowy Związek Kółek i Organizacji Rolniczych
 23. Związek Gorzelni Polskich
 24. Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych
 25. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka
 26. Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa
 27. Główny Inspektorat Weterynarii
 28. Ministerstwo Środowiska
 29. Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych we Wrocławiu IJHARS
 30. Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
 31. Związek Zawodowy Rolników „OJCZYZNA”
 32. Wieści Rolnicze
 33. Stowarzyszenie Dzierżawców i Właścicieli Rolnych RP
 34. Krajowy Związek Pracodawców- Producentów Trzody Chlewnej
 35. Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”
 36. AGROTECH
 37. Międzynarodowa Koalicja dla Obrony Polskiej Wsi/ ICPPC/
 38. Dolnośląskie Centrum Mikroorganizmów. Długołęka
 39. Nowa Trybuna Opolska – nto. Strefa Agro
 40. Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
 • Odwiedziny strony: wszystkie 21677, dzisiaj: 7.