Federacja Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych

O nas

Celem związku jest:

  1. jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych członków
  2. ochrona i reprezentowanie interesów członków Związku wobec Agencji Nieruchomości Rolnych oraz innych państwowych agencji rolnych,
  3. współpraca z instytucjami finansowymi oraz innymi podmiotami rynku rolnego obsługującymi czlonków Związku,
  4. pomoc organizacyjna, specjalistyczna i prawna członkom Związku,
  5. propagowanie zasad etyki zawodowej, dobrych obyczajów gospodarczych, upowszechniania przykładów pozytywnych postaw.
  6. integracja członków Związku z środowiskiem rolniczym i społecznością wiejską,
  7. współpraca z międzynarodowymi organizacjami rolniczymi o podobnym charakterze,
  8. działania zmierzające do poprawy warunków rozwoju rolnictwa w Polsce, stabilizacji polityki państwa i samorządów terytorialnych wobec gospodarstw towarowych oraz kształtowania przekształceń w rolnictwie i jego otoczeniu,
  9. działania na rzecz równych praw w korzystaniu z środków pomocowych Unii Europejskiej dla wszystkich podmiotów działających w polskim rolnictwie.
  • Odwiedziny strony: wszystkie 23202, dzisiaj: 2.