Federacja Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych

Pismo Polskiej Federacji Rolnej do Henryka Kowalczyka - Wicepremiera i Ministra Rolnictwa i RW, z zał. wnioskami po 8 Europejskim Kongresie Menadżerów Agrobiznesu

Na kongresie rozmawiano o tym, jak zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe, jak podołać wyzwaniom klimatycznym, jak utrzymać się na rynku, i o tym, jak rolnik ma osiągać stabilne dochody produkując wysokiej jakości żywność, która równocześnie będzie dostępna dla konsumenta.

Polska Federacja Rolna wystąpiła do Wicepremiera z prośbą o spotkanie w połowie stycznia 2023r. w celu omówienia wniosków z 8 EKMA, które przesłano w załączeniu, oraz bieżących spraw dot. środowiska dzierżawców.

  • Odwiedziny strony: wszystkie 21676, dzisiaj: 6.