Federacja Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych

Wystąpienie do V-ce Premiera Stanisława Kowalczyka dot. potrzeby wsparcia sektorowego

Krajowa Rada Spółdzielcza i Zarządy Spółdzielczych Grup Producentów Rolnych wystosowały pismo do V-ce Premiera Stanisława Kowalczyka dot. braku wsparcia w ramach Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej (WPR)  2023 - 2027 w sektorach: mleka i przetworów rolnych, wieprzowiny, zbóż, oleistych, wołowiny i cielęciny oraz drobiu. Sektory te stanowią 90% obrotów produktami rolnymi i przetwórstwa rolnego w Polsce.

  • Odwiedziny strony: wszystkie 24127, dzisiaj: 5.